Laatste Nieuws

umcg onderzoekHieronder vindt u enkele resultaten van het Inflame onderzoek tot nu toe:

1. De biobank Inflame is opgezet en wordt verder gevuld. De biobank bestaat uit weefsel en patiëntgegevens.

De volgende stap is de analyse van het materiaal (o.a. DNA). Dit staat gepland voor 2019.

  1. Wanneer is eindresultaat Inflame bekend:

Van de huidige data in de biobank is naar verwachting het resultaat eind 2019 bekend.

  1. Hoe gaat Inflame verder in 2019?

De biobank wordt verder gevuld met weefsel en patiëntgegevens.

4. Hoe wordt het door RunwithCourage gedoneerde bedrag van €12.500 concreet besteed?

a. Uitbreiding analyses (o.a. ook analyse van RNA)
b.  In stand houden biobank

5. Waarvoor is meer geld nodig bij Inflame studie?

a. Voor het in stand en verder vullen van de biobank.
b. Voor nieuwe data verzamelen en analyseren in de biobank.
c. Er ligt de wens om een klinische studie op te zetten voor Inflame patiënten. Dit moet internationaal. Gekeken wordt of aansluiting mogelijk is met een Franse studie.
Als aansluiting mogelijk is, dan is hiervoor ook geld nodig.
d. Voor het verzamelen data in een prospectieve studie en daarna analyseren van de data.