Het Comité van Aanbeveling van Stichting Run With Courage staat volledig achter de doelstellingen van de Stichting Run With Courage en beveelt iedereen van harte aan om deel te nemen aan de komende Run, geld te doneren of om te helpen met de organisatie. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

  • Max van den Berg, voormalig commissaris van de Koning in de provincie Groningen
  • Peter den Oudsten, Burgemeester van Groningen
  • Daan Bultje, directeur healthy ageing network