Frequently Asked Question

Wie zit er in het bestuur?

Het onbezoldigde bestuur van de stichting Run With Courage bestaat uit:

Voorzitter: Gibcus, Johanna Cecilia
Vice-voorzitter: Brugman, Arjan
Algemeen bestuurslid: van Niejenhuis, Hendrik Evert Heino