Vanuit het UMCG Kanker researchfonds hebben we een kort overzicht ontvangen van de voortgang en recente resultaten van het INFLAME onderzoek van dr. Carolien Schrӧder.  

Bloed- en tumormonsters zijn naar Rotterdam gegaan en kan er in het laboratorium van wetenschapper en bioloog John Martens gestart worden met de werkzaamheden.

Voor de klinische data heeft dr. Carolien Schrӧder een bezoek gebracht aan BOOG en binnenkort wordt de eerste data apart gezet voor de analyse van de data.
Alle voorbereidingen om de analyses te kunnen uitvoeren zijn daarmee in volle gang! De uitkomst van de analyses zullen in de loop van 2019 worden beschreven en ingestuurd naar wetenschappelijke tijdschriften.
 

Begin mei heeft Schrӧder een lezing gegeven op een groot Europees congres, ESMO Breast Cancer 2019. Ondanks het vroege uur van de lezing (07:45 uur) sprak zij voor een volle zaal van zo’n 400 personen! Dit laat zien dat het onderwerp ‘inflammatoire borstkanker’ heeft wereldwijd veel aandacht heeft. De lezing van die ochtend is hier te zien. ( pdf, Engelstalig )

Onderzoek Carolien Schröder

Inflammatoire borstkanker is een zeldzame en agressieve vorm van borstkanker die artsen nauwelijks in hun spreekkamer zien. De symptomen van de ziekte lijken sterk op een borstontsteking.  Door de vertraagde diagnose komen de vrouwen vrij laat in het ziekenhuis terecht. Meer dan de helft heeft dan al uitzaaiingen. Een snelle diagnose en verbetering van de behandel methoden is daarom belangrijk.

INFLAME 

 In Nederland is het INFLAME onderzoek opgezet, waarbij landelijk gegevens en weefsel wordt verzameld. Dit onderzoek, dat vanuit het UMC Groningen door hoofdonderzoeker Dr. C.P. Schröder (internist oncoloog) is gestart in samenwerking met BOOG (Borstkanker Onderzoek Groep), heeft uiteindelijk als doel om een specifiek op deze ziekte gerichte behandeling te vinden. Ook geeft het onderzoek meer bekendheid met de ziekte. Zo kan uiteindelijk de prognose hopelijk verbeterd worden.

Oncoloog-internist Carolien Schröder (UMCG) is hoofdcoördinator van het landelijke INFLAME onderzoek. Samen met collega’s uit ander ziekenhuizen werkt zij samen aan een betere landelijke registratie van inflammatoire borstkanker.

Binnen dit onderzoekproject, brengt men de vertragende factoren voor de diagnose in kaart. Het maakt een betere voorlichting mogelijk. Hierdoor herkennen artsen inflammatoire borstkanker sneller en zullen eerder doorverwijzen naar het ziekenhuis.  Net als de biobank waarin bloed, biopten en stukjes tumorweefsel van patiënten worden verzameld.

Het op deze wijze verzamelde materiaal zal tot een betere behandelmethode leiden die mogelijk ook bij andere vormen van kanker gebruikt kan worden. Dit levert letterlijk levenswinst op.

Interview met oncoloog-internist Carolien Schröderdr schroder


Oncoloog-internist Carolien Schröder is de behandelende arts van Hanneke Gibcus, initiator van de Run With Courage; een project dat geboren is uit dankbaarheid voor de goede behandeling in het UMCG waar het gehele medisch oncologisch team zich dag in dag uit inzett voor haar patiënten.
Het woord kanker is een woord dat angst aanjaagt. Bij de diagnose kanker is het eerste wat de patiënt denkt: “Help morgen ben ik dood. Het is daarom belangrijk om tijd te nemen voor een patiënt, om dingen uit te leggen. Daar heb je voelsprieten voor nodig. Wat wil en wat kan de patiënt horen ? ”, aldus oncoloog-internist Carolien Schröder (UMCG).

Een bevlogen arts vertelt over haar werk.

umcg onderzoekHieronder vindt u enkele resultaten van het Inflame onderzoek tot nu toe:

1. De biobank Inflame is opgezet en wordt verder gevuld. De biobank bestaat uit weefsel en patiëntgegevens.

De volgende stap is de analyse van het materiaal (o.a. DNA). Dit staat gepland voor 2019.

  1. Wanneer is eindresultaat Inflame bekend:

checque run2018Wow wat een fantastische dag !

Wij zijn zeer trots op het behaalde resultaat en de geweldige sfeer tijdens onze allereerste run with Courage.
Dank aan iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft !
Hanneke heeft uiteraard de eer gehad om de cheque met het voorlopige eindbedrag van 12.000 euro
( er mag nog gedoneerd worden ! ) aan dokter Carolien Schröder te overhandigen.