Onderzoek Carolien Schröder

Inflammatoire borstkanker is een zeldzame en agressieve vorm van borstkanker die artsen nauwelijks in hun spreekkamer zien. De symptomen van de ziekte lijken sterk op een borstontsteking.  Door de vertraagde diagnose komen de vrouwen vrij laat in het ziekenhuis terecht. Meer dan de helft heeft dan al uitzaaiingen. Een snelle diagnose en verbetering van de behandel methoden is daarom belangrijk.

INFLAME 

 In Nederland is het INFLAME onderzoek opgezet, waarbij landelijk gegevens en weefsel wordt verzameld. Dit onderzoek, dat vanuit het UMC Groningen door hoofdonderzoeker Dr. C.P. Schröder (internist oncoloog) is gestart in samenwerking met BOOG (Borstkanker Onderzoek Groep), heeft uiteindelijk als doel om een specifiek op deze ziekte gerichte behandeling te vinden. Ook geeft het onderzoek meer bekendheid met de ziekte. Zo kan uiteindelijk de prognose hopelijk verbeterd worden.

Oncoloog-internist Carolien Schröder (UMCG) is hoofdcoördinator van het landelijke INFLAME onderzoek. Samen met collega’s uit ander ziekenhuizen werkt zij samen aan een betere landelijke registratie van inflammatoire borstkanker.

Binnen dit onderzoekproject, brengt men de vertragende factoren voor de diagnose in kaart. Het maakt een betere voorlichting mogelijk. Hierdoor herkennen artsen inflammatoire borstkanker sneller en zullen eerder doorverwijzen naar het ziekenhuis.  Net als de biobank waarin bloed, biopten en stukjes tumorweefsel van patiënten worden verzameld.

Het op deze wijze verzamelde materiaal zal tot een betere behandelmethode leiden die mogelijk ook bij andere vormen van kanker gebruikt kan worden. Dit levert letterlijk levenswinst op.

Leefstijlverandering tijdens en na de behandeling van kanker

Veel mensen worden tijdens of na de behandeling van kanker geconfronteerd met een grote afname van beweging, door het (gedeeltelijk) stoppen met werken, verminderen van algemeen dagelijkse activiteiten zoals het huishouden of sportieve/ontspannende activiteiten. Dit leidt weer tot een afname van conditie, spierkracht en mogelijk tot kanker-gerelateerde vermoeidheid.

Interview met oncoloog-internist Carolien Schröderdr schroder


Oncoloog-internist Carolien Schröder is de behandelende arts van Hanneke Gibcus, initiator van de Run With Courage; een project dat geboren is uit dankbaarheid voor de goede behandeling in het UMCG waar het gehele medisch oncologisch team zich dag in dag uit inzett voor haar patiënten.
Het woord kanker is een woord dat angst aanjaagt. Bij de diagnose kanker is het eerste wat de patiënt denkt: “Help morgen ben ik dood. Het is daarom belangrijk om tijd te nemen voor een patiënt, om dingen uit te leggen. Daar heb je voelsprieten voor nodig. Wat wil en wat kan de patiënt horen ? ”, aldus oncoloog-internist Carolien Schröder (UMCG).

Een bevlogen arts vertelt over haar werk.