Praktische informatie:

16.30 Verzamelen Groningen Atletiek

Mulock Howerlaan 25 Groningen

17.00 start 15 en 8 kilometer

17.15 Start 3 kilometer

18.30 Finish, eten, drinken en bekendmaking eindbedrag.

20.00 keren we allemaal weer huiswaarts.

Aanmelden kan tot vrijdag 4 oktober.

Alle deelnemers worden uiteraard  per e-mail nog op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken.

Algemene voorwaarden deelnemers Run With Courage 2019 
ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Evenement: het door de organisatie (Stichting Run With Courage) in enig jaar te organiseren sportevenement: de Run with Courage.

2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.

4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Run With Courage) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME